Header_mobil_gangvide
Boulevardteatern arbetar med några av teatrets grundar som teaterövningar, improvisationsövningar och korta scenuppträdanden.

Veckan slutar med spelningar för familj och vänner. För barn 7-12 år. Kostnad 2000 kr.

Kursledare Kursledare är skådespelare på Boulevard Theatre
Lina Andersson och Palle Söderberg

OM KOSTNADER, BOENDE
Syskonrabatt 10%. • Det här är en dagskola utan övernattning, men det finns möjlighet för boende på Gangvidefarm, kontakta Kickan Karlsson på 073-184 09 22. •
Familjemedlemmar får upp till 40% rabatt på vissa båtturer på Destination Gotland från Stockholm - Visby. Kontakta oss för kampanjkod på båten.
• Lunch ingår. Vänligen berätta om det finns allergier som vi bör ta hänsyn till!

Period 1 Vecka 29, 5 dagar
18-22 juli
9.30 - 15.00
7-12 år
Period 2 Vecka 30, 5 dagar
25 -29 juli,
9:30 - 15
7-12 år

Läs mer och boka här! 

The Boulevard Theater works with some of the foundations of the theater such as acting exercises, improvisational exercises and short stage performances. The week ends with plays for family and friends.
For children 7-12 years. Cost 2000 kr.

Course leader
Course leaders are the actor of the Boulevard Theater Lina Andersson and Palle Söderberg

ABOUT COST, ACCOMMODATION AND BUSINESS & DISCOVERY
• Sibling discount 10%.
• This is a day school without overnight accommodation, but there is a possibility for residents at Gangvidefarm, contact Kickan Karlsson on 073-184 09 22.
• Family-gatherers receive up to 40% discount on certain boat trips at Destination Gotland from Stockholm - Visby. Contact us for promotional code on the boat.
• Lunch included. Please tell us if there are allergies that we should take into account!

Period 1
Week 29, 5 days
18 - 22 July
9.30 - 15.00
7-12 years

Period 2
Week 30, 5 days
25 -29 July 28,
9:30 - 15
7-12 years