Header_mobil_gangvide

fågelskådning

Ett av de bästa områdena för fågelskådning
Den gotländska östkusten med Lausviken är ett av de bättre områdena för fågelskådning i Sverige. Vid Lausviken kan du se kungs- och havsörn, rastande vadare som spovsnäppa, myrsnäppa, kärr-, mo- och småsnäppa och mängder av myrspovar. Skärfläckor, gravänder, snatteränder, bläs- och skedänder och andra änder rastar ofta i viken. På vintern finns tusentals bergänder i området tillsammans med vackra salskrakar. Till de ovanliga fåglar som setts i Lausviken och Närsholmen i närheten hör mindre bergand, ägretthäger, jaktfalk, nunnestenskvätta, blåstjärt och många andra.

Hos oss finns bilder och skrifter om fågellivet för dig som är intresserad.
Du kan vandra längs Närsån ut till Lausviken vid havet, men om du hellre vill färdas på vatten kan du hyra kanot.
Från Gangvide är det nära till Närsholmen och Bandlundaviken med sitt stora utbud av fågelliv.
Senaste unika fågeln som gästade Gangvidefarm!
Härfågel vid Gangvidefarm den 26 april 2014, och bara runt gården har ett 30-tal olika arter synts till.